• Výmena kabínového filtra – vedeli ste, že…?

    Do ventilačného systému preniká veľké množstvo výfukových plynov, sadzí, prachových častíc, peľu a alergénov. Znečisťujúce látky a častice sa preto musia pred vstupom vzduchu do vozidla odlúčiť. Najväčšie hrubé nečistoty (lístie, hmyz, atď.) Tieto nečistoty zachytáva práve vstupná mriežka, ktorá obsahuje sieťku s veľkosťou oka niekoľkých milimetrov, ktorá funguje ako primárny filter. Čím menšie sú tieto nečistoty, tým vyššie je riziko preniknutia do kabíny vozidla a môže spôsobiť nebezpečenstvo pre osoby nachádzajúce sa vo vozidle. Najnebezpečnejšie sú častice menšie než 2,5 μm. Vo ventilačnom systéme je preto zabudovaný kabínový filter, ktorý tieto častice zachytáva a chráni posádku vozidla.

© 2023 carspresov.sk, Všetky práva vyhradené.