Kabínový filter – vedeli ste, že…?

Filtrácia vzduchu: Do ventilačného systému preniká veľké množstvo výfukových plynov, sadzí, prachových častíc, peľu a alergénov. Znečisťujúce látky a častice sa preto musia pred vstupom vzduchu do vozidla odlúčiť. Najväčšie nečistoty (lístie, hmyz atď.) Zachytí vstupné mriežka opatrená sieťkou s veľkosťou oka niekoľkých milimetrov, ktorá funguje ako primárny filter. Čím menšie sú tieto častice, tým vyššie je riziko pre osoby vo vozidle. Najnebezpečnejšie sú častice menšie než 2,5μm. Vo ventilačným systému je preto zabudovaný kabínový filter, ktorý tieto častice zachytáva.

Funkcia kabínového  filtra – chráni pred:

 1. Ochrana posádky vozidla
 2. Čistenie vzduchu od škodlivých častíc, plynov, alergénov a nečistôt !
 3. Bráni kontaminácii systému vykurovania a klimatizácie
 4. Zaisťuje maximálnu výkonnosť systému AC
 5. Zabraňuje zahmleniu okien a zlepšuje tak výhľad vodiča

 

Vlastnosti filtra sú definované podľa týchto parametrov:

 • Účinnosť a schopnosť zadržať prach
 • Účinnosť je podiel častíc zadržaných filtrom.
 • Účinnosť je špecifikovaná pre konkrétnu veľkosť častíc.

 

V praxi musí byť kabínový filter schopný zachytiť 100% častíc s priemerom 10 mikrometrov a 10% až 30% častíc s priemerom 0,25 mikrometrov.

Schopnosť zadržať prach je množstvo pevných častíc, ktoré je filter schopný zadržať pred dosiahnutím stanoveného odporu prietoku vzduchu, teda pred nutnosťou výmeny filtra.

Pokles tlaku

Rozdiel v odpore prietoku na vstupe do filtra a výstupe z neho vyjadruje odpor prietoku vzduchu vytváraný filtrom. Označuje sa tiež ako „tlaková strata“. Tlaková strata závisí od miery zanesenia filtra. Filter musí pôsobiť čo najnižšiu tlakovú stratu a umožňovať tak optimálny výkon ventilačného systému.

Miera absorpcie plynov

Táto vlastnosť sa vzťahuje k filtrom s aktívnym uhlím! Vyjadruje množstvo plynov zachytené filtračným médiom. Konštrukcia kabínového filtra predstavuje kompromis medzi znížením tlaku a schopnosťou zadržať prach, čím zaisťuje náležitý prietok vzduchu vo vozidle pre zachovanie účinnosti procesu filtrácie.

Životnosť filtra zodpovedá maximálnemu množstvu častíc, ktoré je schopný zadržať pred svojím zanesením! ! !

Životnosť závisí od podmienok používania (znečistenie okolitého prostredia, časté používanie ventilačného systému, zanedbaný servis AC a ventilácie …)

 NAŠE ODPORÚČANIA:                  

 • servis AC systému 1x/24mes.
 • výmena kabínového filtra 1x/12 mes. alebo 15 000km
 • používať kvalitné kabínové filtre s aktívnym uhlíkom

© 2023 carspresov.sk, Všetky práva vyhradené.