Brzdová kvapalina

Brzdová kvapalina a jej tajomstvá, o ktorých ste netušili, prečo je vhodné ju meniť a aké je to dôležité?

nadobka brzdova kvapalina autoservis cars presov

Možno ste netušili, že každé osobné auto má brzdový systém násobne výkonnejší, než je max. výkon jeho motora. Bežné autá povedzme 3 – 4x, špičkové športiaky aj 5-6x výkonnejší. Inými slovami, ak má auto 100 kW spaľovací motor, jeho brzdy majú 300 – 400 kW. Ak má špičkový športiak povedzme 300 kW, jeho brzdový systém má zaručene 1500 kW! Je to nutné predimenzovanie, pretože dôležitejší systém ako brzdy auto nemá.

 

V poslednej dobe sa veľa venuje pozornosť vývoju autonómnych systémov varovania a brzdenia. Medzičasom je povinnou súčasťou každého nového auta predávaného v EÚ brzdový asistent BAS – podfunkcia ABS pre maximálny brzdný účinok auta v daných podmienkach.

 

Kontrola brzdového systému, ktorý nemá iné evidentné nedostatky (zodraté platničky, kotúče, trasenie, alebo veľmi nesúmerný brzdný účinok), začína pri brzdovej kvapaline. Tá musí mať predpísaný minimálny bod varu. Ak ste ju pár rokov nemenili,bude lepšie to dať v servise urobiť. Brzdová kvapalina totiž časom degraduje a samotní výrobcovia odporúčajú meniť ju každé 2 roky.

 

1. Viskozita

Pre spoľahlivú prevádzku brzdového systému musí brzdová kvapalina udržiavať konštantnú viskozitu v širokom rozsahu teplôt vrátane extrémne nízkej teploty. Toto je obzvlášť dôležité pri brzdových systémoch, ktoré sú vybavené systémom ABS alebo systémom ESP.

 

2. Stlačiteľnosť

Brzdové kvapaliny musia udržiavať nízku stlačiteľnosť, a to aj pri meniacich sa teplotách. Je to dôležité najmä pre zabezpečenie konzistentného pocitu brzdového pedála. Ak by brzdová kvapalina neudržiavala nízku stlačiteľnosť, bol by potrebný dlhší pohyb brzdového pedála pre rovnaké množstvo sily prenesenej na piest brzdového strmeňa.

 

3. Korózia

Brzdové kvapaliny nesmú spôsobovať koróziu kovov používaných vo vnútri komponentov brzdového systému a musia tiež chrániť tieto komponenty pred koróziou, keď do systému vstupuje vlhkosť. Výhodou brzdovej kvapaliny, ktorá je založená na báze minerálnych olejov LHM, je neprítomnosť korózie.

 

Dúfam, že už vieš, aký dôležitý význam má brzdová kvapalina

vykricnik brzdova kvapalina autoservis cars presov

Zlá kvalita brzdovej kvapaliny môže až 7

násobne predĺžiť brzdnú dráhu!!!

 

DOT 5 nemožno nahradiť, ani miešať so žiadnou inou brzdovou kvapalinou

Zatiaľ, čo kvapaliny DOT 2, 3 a 4 sú vzájomne kompatibilné, žiadna z nich nie je miešateľná s DOT 5. Dôvodom je použitá základová kvapalina. U DOT 5 je silikónová, zatiaľ čo pri ostatných je polyetylenglykolová. Ak doplníte kvapalinu DOT 5 do systému, ktorý obsahuje DOT 3 alebo 4, vzniknutá zmes rozleptá pryžové tesnenia brzdového systému.

 

Poškodenie je otázkou krátkej doby (pár dní/týždňov) a výsledkom je nutná kompletná výmena tesnení v celom brzdovom systéme. Nie je to lacná, ani ľahká oprava.

 

NIKDY nemiešajte brzdovú kvapalinu DOT 5 (modrastá) s akoukoľvek inou brzdovou kvapalinou DOT, ktoré majú prírodné farby cca ako motorový olej. POZOR! Vyššie uvedené pojednáva špecificky a len o DOT 5. Tieto informácie sa netýkajú novšej špecifikácie DOT 5.1

 

Technický pokrok priniesol súčasný vrchol v podobe DOT 5.1

 

Postupným vývojom sa podarilo vyvinúť lepšiu a odolnejšiu kvapalinu na báze DOT 4 vhodnú pre použitie aj pre extrémne podmienky a vysoké teploty. Žiaľbohu, neoznačili ju logicky 4.1, alebo 6, ale mätúco 5.1. Kvapalín DOT 5.1 na trhu nie je mnoho, no hlavne je treba si veľmi dobre skontrolovať, aby ste miesto nej nekúpili DOT 5.

 

Znova prízvukujeme, DOT 5 je silikónová a DOT 5.1 glykolová a nesmú sa miešať! Ak vo vozidle, kde výrobca odporúča, alebo kde svojvoľne máte brzdovú kvapalinu DOT 5.1 a potrebujete doplniť systém, alebo ho odvzdušniť, môžete na doplnenie použiť aj špecifikáciu DOT 4. Tá je s DOT 5.1 plne kompatibilná.

 

Ak vymieňate celý objem, alebo po oprave znova napĺňate systém, použite len DOT 5.1

 

Vybrať si pre bežné auto brzdovú kvapalinu DOT 5.1?

Tu veľmi záleží od použitia auta. Brzdová kvapalina DOT 5.1 má hodnotu mokrého bodu varu 190°C a voči DOT 4 má polovičnú viskozitu. V praxi to znamená, že systém naplnený kvapalinou DOT 5.1 má menšie oneskorenie, rýchlejšiu odozvu brzdového pedálu a lepšiu moduláciu účinku ABS. Okrem toho, pri údržbe nižšia viskozita uľahčí odvzdušňovanie systému, ale aj jeho vypustenie.

 

Kvapalina DOT 5.1 vykazuje menšiu zmenu objemu v dôsledku výkyvu jej teploty, čím prináša stabilnejší výkon a účinok bŕzd v širokom rozsahu teplôt. Samozrejme, je drahšia a pre bežnú jazdu sú jej prednosti nebadateľné. No ak z času na čas auto riadne popreháňate, 5.1 môže znamenať pozitívny rozdiel…

 

Výmenu, či odvzdušnenie brzdovej kvapaliny je lepšie robiť v dobre vybavenej dielni, alebo v autoservise. Znova pripomínam, že sa jedná o vôbec najdôležitejší systém každého vozidla a zahrávať sa s ním, či riskovať neodbornosť je kriticky nebezpečné. Určite odporúčam, aby (povedzme nad rámec výmeny platničiek či kotúčov) komplexnejšie práce na brzdách realizoval len skúsený mechanik alebo rovno profesionálny servis.

Čo je mokrý a suchý bod varu brzdovej kvapaliny?

Brzdové kvapaliny sú hygroskopické. To znamená, že absorbujú vodu (vlhkosť) zo vzduchu. Hovorí sa, že keď pohár naplnený brzdovou kvapalinou po okraj necháte vo vlhkom prostredí, po čase sám pretečie. Brzdová kvapalina naberaním vody zväčšuje svoj objem.

 

Preto je na každom balení napísaná požiadavka, aby bola nádoba vždy riadne uzavretá. Zvýšený obsah vody v brzdovej kvapaline spôsobuje pokles teploty jej odparovania (bod varu).Kvapalina DOT 4 po istej dobe používania vlastnosťami klesne na DOT 3 a ak sa v priebehu 4-5 rokov nevymení, môže zísť až na úroveň DOT 2. Malé množstvo vlhkosti sa do kvapaliny dostáva cez pryžové tesnenia a hadice. Technicky vlastne prejde vlhkosť cez každý materiál okrem kovu a skla. Preto sa všeobecne odporúča vymeniť brzdovú kvapalinu každé 2 roky.

 

Keďže brzdová kvapalina naplnená v hydraulickom systéme auta má nižší bod varu ako kvapalina nová v balení, sú pre ich hodnotenie stanovené dve minimálne hodnoty. Poznáme ich ako suchý a mokrý bod varu. Suchý sa týka novej kvapaliny, ktorá ešte nebola kontaminovaná vlhkosťou. Mokrý bod varu sa týka kvapaliny, ktorá absorbovala 3,7% vody, čo je priemerná hodnota absorpcie vlhkosti určená americkými technikmi.

kontrolka brzdova kvapalina autoservis cars presov
graf brzdova kvapalina autoservis cars presov

Priebeh zmeny mokrého bodu varu brzdových kvapalín pri postupnej kontaminácii vlhkosťou. Vľavo teplota v °C, dolu podiel obsahu vody v %.

Normou dané minimálne hodnoty bodov varu pre jednotlivé špecifikácie brzdových kvapalín:

Označenie Suchý bod varu Mokrý bod varu Viskozita Hlavná zložka
DOT 2 190° 140° - Ricínový olej/alkohol
DOT 3 205° 140° 1500 mm2/s Glycol Ether
DOT 4 230° 155° 1800 mm2/s Glycol Ether
LHM 249° 249° 1200 mm2/s Minerálny olej
DOT 5 260° 180° 900 mm2/s Silikón
DOT 5.1 260° 180° 900 mm2/s Glycol Ether

Suchý bod varu sa týka novej kvapaliny, ktorá ešte neabsorbovala žiadnu vlhkosť, mokrý bod varu zasa kvapaliny, ktorá už absorbovala 3,7% vody, čo je priemerná hodnota absorbcie vlhkosti.

DOT 2 DOT 3 DOT 4 DOT 5 DOT 5.1
Suchý bod varu 190° 205° 230° 260° 270°
Suchý bod varu 140° 155° 180° 190°

Aké má mať brzdová kvapalina vlastnosti?

Základnou vlastnosťou je, aby bola schopná plniť svoju funkciu (prenos tlaku) v širokom rozsahu teplôt a to približne v rozmedzí -50°C  do 200°C, prípadne aj viac. Kvapalina teda musí mať:

 • vysoký bod varu,
 • dobrú teplotnú stálosť,
 • odolnosť proti oxidácii,
 • nízky bod tuhnutia, 
 • vyhovujúcu tekutosť pri nízkych i vysokých pracovných teplotách,
 • homogenitu pri všetkých pracovných teplotách – zložky z ktorých je kvapalina vyrobená, musia zostať dokonale zmiešateľné, nesmú tvoriť vrstvy a vylučovať usadeniny,
 • znášanlivosť s materiálmi s ktorými kvapalina prichádza do styku (nesmie korozívne pôsobiť na kovy a narušovať gumu),
 • čo najvyšší bod vzplanutia, alebo má byť nehorľavá,
 • dobrú mazacú schopnosť na trecie plochy brzdových valcov a piestov, 
 • nemá peniť,
 • má byť dokonale miešateľná s brzdovými kvapalinami iných značiek a druhov, 
 • schopnosť konzervovať povrch kovov.

 

Čo je stabilizátor vlhkosti?

Skús si doma nasledovný pokus. Naplň pohár až po okraj kvapalinou DOT3 a polož ho vonku na nejakaký nenatieraný povrch. Za chvíľu začne kvapalina pretekať. To čoho si sa práve stal svedkom bola typická ukážka ako sa správa brzda pri poškodení. Prečo? Brzdová kvapalina nie je ako ostatné kvapaliny. Musí ostať stabilná pri vysokých teplotách, sprostredkovať mazanie pohyblivým častiam, musí tesniť celý systém a musí mať dostatočne nízku viskozitu pre rýchlu reakciu.

 

Polyglycol má na to správny profil. Nanešťastie glycol, alkoholový derivát, má jednu hnusnú vlastnosť. Absorbuje vodu. V odbornej terminológii je to stabilizátor vlhkosti; látka podporujúca zadržiavanie nečistôt. Toto nás privádza späť k nášmu experimentu.

 

Prečo pohár pretiekol už po chvíľke čakania? Brzdová kvapalina absorbovala nečistoty z atmosféry do celého svojho objemu a zväčšila svoj objem. Schopnosť kvapaliny absorbovať nečistoty z atmosféry je príčinou 95% brzdových porúch.

Čo je DOT?

 • DOT je skratkou pre Department of Transportation (oddelenie prepravy).
 • Má na starosti aj reguláciu kvapalín a monitoruje kvalitu brzdových kvapalín, ktoré sa predávajú.
 • DOT kritériá sú tak prísne, že v USA sú iba tri spoločnosti, ktoré vyrábajú voľne predajnú brzdovú kvapalinu.

 

Bez ohľadu na to aké meno výrobcu je na obale (pokiaľ je to americkej výroby), môžeš mať na mysli mená ako Dupont, Dow, alebo Union Carbide. Európa má tiež troch výrobcov.

dot 4 brzdova kvapalina autoservis cars presov

Čo je „mokrý“ bod varu?

Výrobcovia brzdných kvapalín, ktorí sú na svoje výrobky hrdí uvádzajú mokrý aj suchý bod varu. Suchý bod (je to vyššie číslo) je vtedy, ak je kvapalina v perfektnom stave. Mokrý je keď je plne kontaminovaná. Čím vyšší je mokrý bod varu, tým menšia schopnosť absorbovať vodu.

 

Čo sú to „CINITASTOKES“?

Viskózna odolnosť kvapaliny je testovaná v horúcich aj chladných podmienkach a je meraná v „cinitastokesoch“ (cst). Nižšie cst indikuje nižšiu viskozitu. Takéto kvapaliny sú citlivejšie na prenos energie od hlavného piestika. Toto je dobré, pretože kvapaliny s vyššou viskozitou sú v transfere energie pomalšie.

Čo je DOT 3?

Najbežnejšia DOT3 patrí najlacnejším a najmenej výkonným kvapalinám, ktoré sa vyrábajú.

 

Základ: Syntetický Polyglycol
Suchý bod varu: min. 205 stupňov
Mokrý bod varu: min. 140 stupňov
Viskozita: pri -4,4 stupňa -1500 cst.
Kompatibilita: DOT 4 & 5.1.
Farba: jantárová až čistá

dot 3 brzdova kvapalina autoservis cars presov

Čo je DOT 4?

Väčšina DOT 3 kvapalín spĺňa požiadavky aj pre DOT 4 a naopak.

 

Základ: Syntetický Polyglycol
Suchý bod varu: min. 230 stupňov
Mokrý bod varu: min. 155 stupňov
Viskozita: 1800 cst.
Kompatibilita:: DOT 3 & 5.1.
Farba: jantárová až čistá

sl 6 brzdova kvapalina autoservis cars presov

Čo je DOT 5?

Na rozdiel od polyglycolových kvapalín, silikónové kvapaliny neabsorbujú vodu. Voda sa v tomto prípade zvyčajne usadí v spodnej časti hydrauliky pri brzdovom strmeni. To znamená, že bod mokrého varu rezignuje veľmi rýchlo a v tomto mieste sa generuje nadmerné teplo. Ak sa to včas neodstráni, strmeň môže korodovať.

 

Základ: silikón
Suchý bod varu: min. 260 stupňov
Mokrý bod varu: min. 180 stupňov
Viskozita: 900 cst.
Kompatibilita: DOT 5
Farba: purpurová

dot 5 brzdova kvapalina autoservis cars presov

Čo je DOT 5.1?

Európska kvapalina DOT 5.1 je najredšia polyglycolová kvapalina a ponúka najlepšie viskózne vlastnosti. Taktiež má najvyšší mokrý bod varu zo všetkých polyglycolových kvapalín.

 

Základ: Syntetický Polyglycol
Suchý bod varu: min. 270 stupňov
Mokrý bod varu: min. 191 stupňov
Kompatibilita: DOT 3 & DOT 4.
Farba: jantárová

dot 5.1 brzdova kvapalina autoservis cars presov

TU je niekoľko dobrých tipov, ktorých sa treba držať, keď sa budete zaoberať brzdovou kvapalinou

 1. Kvapaliny s vysokým suchým b.v. a nízkym mokrým b.v. musia byť často menené.
 2. Korektná výmena kvapaliny znamená kompletné naplnenie celého systému.
 3. Miešaním novej kvapaliny so starou okamžite znižuješ bod varu novej kvapaliny.
 4. Kvapaliny s vyšším mokrým b.v. vydržia dlhšie aj keď ich kontaminácia bude veľká, no nie je múdre držať ju v systéme dlhšie ako 6 mesiacov.
 5. Okamžite odstráň kvapalinu, ktorá sa dostala na kotúč, alebo brzdové platničky.
 6. Utesni nádobu s kvapalinou ihneď po použití, aby sa do nej dostalo čo najmenej nečistôt.

Objednať sa na výmenu brzdovej kvapaliny môžete telefonicky na +421 948 032 326 alebo e-mailom carspresov@gmail.com

Tešíme sa na vašu návštevu.

© 2023 carspresov.sk, Všetky práva vyhradené.